Projecten in uitvoering

De volgende projecten zijn momenteel in uitvoering:

Bouw van IT trainingscentrum

P1010064De aanvraag van Stichting Chivombo voor subsidie voor de bouw van een IT-training Centre in Zambezi is gehonoreerd! Dat betekent dat begonnen kan worden met de bouw van dit centrum als locatie voor het geven van  IT-trainingen aan kinderen en onderwijzend personeel in de regio Zambezi.
Overal in de wereld gaan de IT-ontwikkelingen hard, zo ook in Zambia. Het IT-onderwijs is nog niet geïncorporeerd in het lager onderwijs in Zambia. Deels omdat de voorzieningen er niet zijn, deels wegens gebrek aan getrainde onderwijzers. Het idee voor een trainingscentrum is ontstaan vanuit de behoefte om arme kinderen in de regio Zambezi een mogelijkheid te geven om les te krijgen in eenvoudige computervaardigheden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om onderwijzers op te leiden in het geven van les in computervaardigheden. Zij kunnen dan het geleerde toepassen op de basisschool waar ze werken zodat kinderen op jonge leeftijd IT-onderwijs krijgen, waar ze op dit moment geen mogelijkheid voor hebben.
Stichting Chivombo heeft aan een lagere school in de regio computers gedoneerd en de mogelijkheid bestaat om dit uit te breiden, ook naar andere scholen in de regio. Dit kan alleen als er ook docenten zijn die zelf zijn opgeleid in het gebruik ervan en in het lesgeven van eenvoudige computervaardigheden. Een locatie hiervoor ontbreekt en een IT-trainingscentrum kan in deze behoefte voorzien.
Wanneer het trainingscentrum gebouwd is zal het worden ingericht. Op dat moment wordt bekeken wat de meest actuele en haalbare inrichting op het gebied van IT-onderwijs is. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan is het niet efficiënt dit nu al vast te leggen.

De planning voor de bouw en de inrichting van het IT-trainingscentrum ziet er op hoofdlijn als volgt uit.
- Start bouw van het trainingscentrum, buiten regenseizoen (april-oktober 2014)
- Afronding bouw van trainingscentrum, buiten regenseizoen (april-oktober 2015)
- Inrichting en in gebruik name van het trainingscentrum (2016)
De vorderingen zullen per kwartaal aan Stichting Chivombo worden gerapporteerd. We houden gedurende deze periode contact per telefoon. Na afronding zullen we het resultaat aan de financiers rapporteren.

meer nieuws over dit project -> 

naar boven


Magazijn voor de school

Na de komst van een nieuw klaslokaal voor groep 9 bleek dat de school behoefte had aan opslagruimte voor meubilair, boeken en andere materialen. De lerarenkamer wordt nu voor opslag gebruikt met als gevolg dat de leraren elkaar buiten treffen als ze tussen de lessen door rust hebben. Dit is geen ideale situatie, zeker niet in het regenseizoen. Tussen twee van de oude gebouwen van de school zit een open ruimte. De lerarenraad heeft voorgesteld deze ruimte te overkappen en dicht te maken zodat een magazijn ontstaat. Stichting Chivombo ondersteunt dit idee en financiert de bouw van dit magazijn.

meer nieuws over dit project ->

naar boven


Lesmateriaal voor iedereen

Een van de pijlers in het onderwijs is het lesmateriaal. In Zambia stelt de regering de lesboeken ter beschikking maar er wordt niks vervangen. Ook de schriften, de werkboeken, het schoolkrijt, de pennen en de potloden moeten door de school zelf worden opgebracht. Dit is voor Chivombo Basic School een lastige opgave want dit moet uit de hoofdstad komen en transport is duur. Stichting Chivombo besteedt een deel van haar jaarlijkse inkomsten structureel aan de aanschaf van deze materialen. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs ondersteund.

meer nieuws over dit project ->

naar boven


Inrichting van de gezondheidskliniek

P1020081In 2010 is de nieuwe opnamevleugel van de gezondheidskliniek in gebruik genomen. Destijds nog spaarzaam gemeubileerd met vier bedden, twee voor de mannenzaal, twee voor de vrouwenzaal. Doordat de overheid de kliniek heeft benoemd tot Rural Health Centre is er meer personeel toegewezen aan de kliniek en daarmee zijn meer behandelingen mogelijk. Dit vraagt om een uitbreiding van de beddencapaciteit. Ook is de kliniek toe aan een nieuwe verfbeurt en en wat klein meubilair als een apothekerskast en ladekastjes naast de bedden. Stichting Chivombo ondersteunt deze herinrichting en heeft hiervoor subsidie gekregen van St Ziekenverpleging Haarlem en ….

meer nieuws over dit project ->

naar boven


Onderhoud van de gebouwen

P1020038Om te zorgen voor duurzame investeringen in gebouwen voor de school en de gezondheidskliniek heeft Stichting Chivombo een onderhoudsman aangesteld. Deze vakman uit het dorp werkt een dag in de week voor de school en een dag in de week voor de kliniek om de gebouwen te onderhouden. Hij zorgt ervoor dat kleine reparaties geen grote gebreken worden en signaleert tijdig waar vervanging of herstel van gebouwonderdelen nodig is. Hij krijgt van de stichting een passend salaris en wordt jaarlijks voorzien van goed gereedschap en benodigd materiaal.

meer nieuws over dit project ->

naar boven